4Share check IP download nên sẽ hơi bất tiện trong quá trình fetch URL. Mong bạn thông cảm!
iFetch Solution FShare 4Share
#URL
#PWD